Skip to main content

spring aan boord

Laat jouw nieuwe team offline kennismaken met elkaar en leg de basis voor een goede samenwerking.

met sprongen vooruit

In deze training krijgt jouw team de tools aangereikt om samen te groeien en te ontwikkelen.

Teamontwikkeling

Springstaff organiseert diverse trainingen om de samenwerking in uw team tot stand te brengen of te verbeteren.

Het offline met elkaar in verbinding komen in combinatie met indoor en outdoor teambuildingsactiviteiten is hierbij het uitgangpunt. Springstaff heeft twee programma's ontwikkeld die hier staan beschreven. Vanzelfsprekend gaan wij eerst met onze opdrachtgever aan tafel om de wensen en mogelijkheden te vertalen in een aanpak die aansluit op de uitdagingen waar de organisatie voor staat.

Direct in gang zetten of meer informatie?

Viola Stoppels

06-13283375