Skip to main content

TTI Succes Insights

Dit assessment geeft inzicht in de voorkeuren en drijfveren van de kandidaat en de inpasbaarheid in de functie en de organisatie als geheel.

Selectieassessment

Met dit (online) assessment kunnen de capaciteiten van een kandidaat vastgesteld worden. Denk aan het toetsen van een bepaald niveau.

Assessment

Bij veel werkgevers is een assessment onderdeel van de selectieprocedure. Met het ontwikkelassessment van TTI Succes insights breng je de voorkeuren van je kandidaat in kaart. Hoe gaat de kandidaat om met uitdagingen in jouw organisatie?  Is de kandidaat resultaatgericht of juist meer op de achtergrond en analytisch? Hoe gaat iemand om met veranderingen. Zoekt jouw kandidaat veranderingen juist op?  Of gaat de voorkeur uit naar de "stap voor stap"  benadering.

Ook de drijfveren worden in kaart gebracht. Heeft de kandidaat de gedrevenheid om kennis te vergaren? of heeft zij/ hij eerder de behoefte om eerdere ervaringen en gevoel in te zetten als kennisbron om een probleem aan te pakken.

Het assessment is niet beoordelend of selecterend maar het geeft je zeker inzicht in de voorkeuren van de kandidaat en de inpasbaarheid in de functie en de organisatie als geheel. 

Zo gaat het in z'n werk: na de aanvraag worden de inloggegevens en instructie naar de kandidaat gestuurd. De kandidaat maakt het assessment (ca 20 minuten) en er zal een bespreking worden ingepland met Springstaff waarin het assessment aan de kandidaat zal worden toegelicht. Deze bespreking duurt ongeveer een uur en kan zowel fysiek als online plaatsvinden. Afhankelijk van de behoefte. Na de bespreking met de kandidaat belt Springstaff met de opdrachtgever om de uitkomst van het assessment kort door te spreken.

Bij Springstaff kun je naast het ontwikkelassessment voor je kandidaat een selectieassessment aanvragen. Een selectieassessment vraag je aan als je zou willen toetsen of de kandidaat op bijvoorbeeld HBO niveau functioneert. De capaciteitentest van LTP is betrouwbaar en valide. Ook dit assessment is online. De duur van dit assessment is ca 50 minuten.

Een assessment aanvragen of meer informatie?

Viola Stoppels

06-13283375