• judo
 • hoogspringer 2
 • poolstok
 • bertENviola
 • tennis

De perfecte Verpleegkundige

Verpleegkundigen

De zorg is qua werkgelegenheid de grootste sector in Nederland. In 2013 waren er 1,4 miljoen banen in de zorg volgens het CBS. Dit is 15 procent van het totaal aantal banen van werknemers in Nederland. De grootste zorgbranche is de VVT, met (destijds) 439 duizend medewerkers.

"Na een periode van krimp in de ouderenzorg ontstaan er in 2016 en 2017 jaarlijks bijna 98 duizend vacatures " zegt het UWV.
Waar was die krimp dan op gebaseerd?

 • Hulpbehoevenden moeten langer zelfstandig blijven wonen. Zorg in instellingen is er enkel nog voor mensen met hogere zorgzwaarte.Hierdoor zijn ca 34.200 banen verloren gegaan...
 • Door overheveling van zorgtaken van de AWBZ naar de Wmo komt de extramurale dagbesteding en een deel van de persoonlijke verzorging bij gemeenten te liggen. De transitie van zorgdiensten gaat gepaard met een lager budget - Ook is de extramurale verpleging overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet Thuiszorg . Hierdoor zijn ca. 9.990 banen verloren gegaan.

Vanuit mijn boerenverstand –perspectief heeft deze krimp niet zoveel effect op goed functionerende verzorgenden of verpleegkundigen niveau 4 of 5. Daar is toch enorm veel vraag naar....??
Het vinden van de juiste kandidaat is een vak op zich. Uit 75 op papier geschikte kandidaten komt uiteindelijk één goede kandidaat naar voren die volledig past in het door de organisatie geschetste (ideale) plaatje.

Wellicht wordt het tijd om het eisenpakket iets bij te stellen zonder in te boeten op motivatie of opleiding of deskundigheid. Ik weet 100% zeker dat het dan makkelijker wordt om de vacatures te vervullen. Uiteraard zijn onderstaande tips geschreven vanuit mijn huidige perspectief. Daarbij wil ik mijn jarenlange ervaring als HR adviseur in de zorg ook niet onder stoelen of banken schuiven.

 • Verzoek expliciet mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te reageren.. verwijs deze mensen naar een speciaal loket en verwacht een transparante houding van de kandidaat. Stap over je angst en vooroordeel heen en maak gebruik van de regelingen van het UWV! (no risk polis, half jaar proeftijd etc.)
 • Verwacht niet dat iedereen ten alle tijden alle diensten kan draaien..... Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen concluderen dat minimaal driekwart van alle verpleegkundigen van het vrouwelijk geslacht zijn. De combinatie kleine kinderen en onregelmatige diensten blijft voor veel vrouwen een onneembare vesting. Ook de ouder wordende verpleegkundige heeft hier moeite mee. Is het niet beter om deze verwachting wat minder scherp te maken en een slimme app te installeren waarmee de diensten door de verpleegkundigen zelf kunnen worden ingevuld?? De leeftijdscategorie 20 tot 26/27 is misschien wel heel blij met veel onregelmatigheid. Durf te differentiëren!
 • Geef als goed werkgever aan dat verzorgenden of verpleegkundigen bij jou op dag 1 !! kunnen beginnen met een scholing om de medische en voorbehouden handelingen weer te updaten.

Dat de voorbehouden handelingen volledig up to date zijn is prettig, maar een korte termijn gedachte. De juiste kandidaat met de juiste competenties binnen halen is voor de lange termijn.
Helaas heb ik te vaak zeer gemotiveerde starters/ zij-instromers of herintreders over de vloer gehad die op deze gronden zijn afgewezen.
Behalve de vacaturetekst / functie-eisen bijstellen heb ik nog wel een aantal ideeën om het W&S beleid en introductiebeleid te verbeteren.

Omdat eHealth / zorg kandidaten van mij er zelf nog wel eens last van hebben wil ik hierbij 1 kleine tip geven :
Zorg alsjeblieft dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen op de plek waar ze komen te werken!

Vacatures ehealth / zorg

Eind september 2015 waren er 132.000 vacatures voor Verpleegkundigen in Nederland. Zuid Holland was koploper met 28.300 vacatures.

De kansen voor afgestudeerden mbo'ers op niveau-4 in de zorg zijn voldoende tot goed, met uitzondering van bijvoorbeeld laboranten. De vooruitzichten voor de mbo-verpleegkundige zijn ruim voldoende en ook de technisch-medische beroepen op niveau-4 bieden ruim voldoende tot goede kansen op werk.
En hoeveel verpleegkundigen hebben we in Nederland?
Op 1 januari 2013 waren er 274,795 verpleegkundigen in Nederland.
144.065 verpleegkundigen haalden voor 2009 hun diploma en moesten worden geherregistreerd.
In een periode van 5 jaar moet de Verpleegkundige bijvoorbeeld 2080 uur werken om zich te kunnen herregistreren. Door de invoering van de herregistratie vielen er veel mensen af (pensioen, ziekte , loopbaan).
Op 25 april 2014 telde Nederland 177.212 verpleegkundigen.

Opvallend is de sterke verwachte groei van het aantal ZZP'ers in de zorg. Als ondernemer kan ik erover meepraten. Zelf de regie hebben over je werktijden is wel erg fijn. Autonomie in het werk maakt mensen gelukkiger!!

Tussen 2014 en 2017 stijgt het aantal ZZP'ers volgens de prognoses met ruim 6 duizend (+7%). Dit komt voor een deel door de positie van zorginstellingen. Om de inzet van personeel flexibel te houden, huren steeds meer instellingen zelfstandigen in. Ook worden ZZP'ers ingehuurd vanwege de specialistische kennis (vooral in krapteberoepen zoals gespecialiseerd verpleegkundige in ziekenhuizen).
Er zijn meer ZZP' ers in de zorg, maar in de VVT Sector zijn ze nog een vreemde eend in de bijt : meer dan driekwart van alle contracten in de zorg betreft een vaste arbeidsrelatie. Ongeveer 17 procent van de contracten is flexibel en 7 procent betreft een andere soort arbeidsrelatie, zoals een zelfstandige, oproep- of uitzendkracht. Het aandeel tijdelijke contracten komt overeen met het gemiddelde over alle sectoren. Er zijn echter relatief meer vaste contracten in de zorg dan in andere sectoren (68 procent van de contracten onder alle sectoren is vast).
Ik merk ook dat het bemiddelen in ZZP'ers soms op weerstand stuit. Onbekend maakt onbemind in dit geval. ZZP'ers hoeven niet perse veel duurder te zijn. Zo zou ik willen vragen: houden organisaties voldoende rekening met alle kosten die voortvloeien uit verzuim/ arbeidsongeschiktheid en vakantiedagen die bij een ZZP'er niet aan de orde zijn... 

Hartelijke groet, 

Viola de Kort

 

Bronnen: UWV, CBS

 

Shit, het gaat goed met de economie! Teveel werk, te weinig mensen. Wat nu?

Om me heen hoor ik aan dat het eigenlijk gewoon niet eerlijk is. Dan heb je net enkele jaren maar met moeite je broek op kunnen houden en dan komt er “ineens” een tijd aan dat je het werk met je team maar moeilijk aan kan. Het werk is er wel, nu de handjes nog! In de sector waar Springstaff zich in bevindt, de Zorg & ICT sector, is dat niet anders. Ik merk het vooral aan de IT gerelateerde (ontwikkelaars) functies, maar ook e-Health accountmanagers en verpleegkundigen zijn weer gewild.

Bedrijven en instellingen investeren weer en oplevering van projecten en implementaties dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, met geen concessies op kwaliteit. Ik hoor het regelmatig: nu maar hopen dat er geen personeel uitvalt door bijvoorbeeld ziekte, vertrek, zwangerschap, etcetera!

Hoe kan je dit een volgende keer voorkomen?
Of je het had kunnen zien aankomen, is lastig te beoordelen. Dat scheelt per marktsegment en werking van de markt, maar dit helemaal voorzien lijkt me niet mogelijk.

Wel is er een oplossing die je kan helpen om plotselinge vraag vanuit je klanten of plotselinge uitval van medewerkers beter op te vangen. Zo helpt Springstaff niet alleen bij vaste functies, maar zijn wij ook partner bij het managen van je flexibele schil. Of het nu gaat om interimmers, zzp-ers of “payroll krachten”, het hebben van een flexibele schil is tegenwoordig een noodzaak.

Als advies wil ik dan ook meegeven tijdig contact op te nemen, zodat we de uitdagingen kunnen bespreken….. before the shit hits the fan!
Het vermogen om je snel aan te kunnen passen aan de markt, ook op menselijk gebied, is steeds meer een strategische keuze. Wil je eens van gedachten wisselen over de uitdagingen en oplossingen met kwalitatief goede mensen, neem dan gerust contact met ons op. Hoe eerder je het probleem onder ogen ziet, het liefst voordat er een probleem is, hoe beter en flexibeler je organisatie kan inspelen op de dynamische wereld.


Met vriendelijke groet,
Bert Duisenberg
bertduisenberg@springstaff.nl

Als je nog niet weet wat je later wil worden……..

De cijfers liegen er niet om. We hebben een tekort aan psychiaters in Nederland.

Ter verduidelijking een paar cijfers * :
                      aantal vacs         omvang beroepsbevolking
3e kw. 2014         212                         3359
4e kw. 2014         262                         3456
1e kw. 2015         190                         3458

Globaal is te zien dat de beroepsbevolking iets toeneemt en de vacatures licht dalen.

Ik vraag me eerlijk gezegd wel af hoe de telling van vacatures tot stand komt. Worden deze afgeleid van de daadwerkelijke formatieruimte bij een organisatie of worden de gepubliceerde vacatures geteld?

Als HR adviseur adviseerde ik de manager destijds om niet alle vacatures te publiceren. De sollicitant zou hierdoor argwaan kunnen krijgen als er ineens 3 vacatures open staan. "Wat zou de oorzaak hiervan zijn" denkt de sollicitant dan . Oftewel, de gepubliceerde vacatures zouden nog wel eens af kunnen wijken van de daadwerkelijke formatieruimte.

Mocht je niets voelen voor de geestelijke zorg aan onze medemens, dan kun je nog altijd een specialisme kiezen wat veel praktischer is. De KNMG opleiding voor Spoedeisende hulp arts duurt 3 jaar. Daarna kun je waarschijnlijk direct aan de slag. De opleiding tot psychiater duurt overigens 4,5 jaar.

                       aantal vacs        omvang beroepsbevolking
3e kw. 2014          30                          389
4e kw. 2014          37                          408
1e kw. 2015          16                          430


Globaal is bij dit specialisme ook te zien dat de beroepsbevolking toeneemt. Het aantal vacatures is drastisch afgenomen in het eerste kwartaal van 2015. Ten opzichte van het derde kwartaal nam het aantal vacatures in het vierde kwartaal juist weer toe. Ik ben benieuwd wat de cijfers in het tweede en derde kwartaal laten zien.

Moet ik ze dan uit het buitenland halen?

Voor beide specialisten is communicatie een zeer cruciaal ding. Een psychiater zou het verhaal van de patiënt anders kunnen interpreteren, een SEH arts moet direct kunnen begrijpen wat de patiënt nog verbaal kan uiten als deze op de eerste hulp verschijnt.

Misschien de Nederlandstalige gebieden?

Van de arbeidsmarktmonitor in België schrik ik, een groter tekort dan in Nederland mbt de SEH artsen.
Suriname en Zuid Afrika hebben een 'artsendichtheid' van 1 op de 1000 inwoners **
België en Nederland hebben beiden 4 artsen op 1000 inwoners

In de 15 jaar vrijwilligerswerk voor Stichting Help Ghana ben ik vaak met mijn neus op de feiten gedrukt. Ghana heeft 0 artsen op 1000 inwoners. De braindrain heeft voor mij daar een gezicht gekregen, en met cijfers duidelijk gemaakt door mijn goede vriend, en directeur gezondheidszorg van een regio aldaar.

Mochten er organisaties zijn die het willen proberen met de Cubanen of de Grieken, hier werken respectievelijk 7 en 6 artsen op de 1000 inwoners.
Of misschien moeten we onze arts assistenten wat meer ervaring op laten doen in Suriname, Zuid Afrika en Ghana (met behoud van uitkering).

Nee dus, geen artsen uit het buitenland/ Nederlandstalige gebieden. Zullen wij ons probleem gewoon zelf oplossen?

Te weinig SEH artsen en psychiaters maar te veel basisartsen....

Uit de arbeidsmarktmonitor blijkt dat er een overschot aan basisartsen is.. Er zijn teveel mensen afgestudeerd als basisarts, dat wil zeggen, zonder specialisatie.
In het derde kwartaal van 2014 steeg het aantal WW uitkeringen met 8 % van 406 naar 440 in het vierde kwartaal.

Welke conclusie wordt hieruit getrokken?

De conclusie die vervolgens wordt getrokken: de instroom in de studie geneeskunde moet worden beperkt. Op deze manier komen er teveel basisartsen op de markt.
Volgens mij kun je een probleem vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Ik ben zelf geen specialist natuurlijk. Vergeef mij als ik dit probleem om deze reden te simplistisch benader:

Als er te veel basisartsen op de markt zijn en te weinig SEH artsen en psychiaters (en internisten, bedrijfsartsen ed), zou het dan niet handig zijn om het imago van deze specialisaties een keer flink op te krikken en in de instroom van de opleiding te investeren. Er zitten vast wel geschikte kandidaten bij die 440 artsen die in de WW zitten....

Tegelijkertijd zijn er veel hobbels op de weg, maar moeilijkheden zijn er om opgelost te worden.

 • Waarom zijn er voor psychiater maar 150 opleidingsplaatsen en voor SEH arts 43? Waarom kunnen we deze aantallen niet uitbreiden naar bijvoorbeeld 200 en 80 plekken. Door wie of wat worden we tegengehouden.
 • Waarom verzinnen organisaties, ziekenhuizen en GGZ instellingen geen plan de campagne om dit tekort terug te dringen? Bijvoorbeeld intern opleiden en aansluitend een contractverplichting van 5 jaar. Schouders eronder!
 • Misschien zijn er te weinig SEH artsen en Psychiaters om de SEH artsen in opleiding te begeleiden...? Stunten met de geest of het lichaam van de medemens is ook geen optie maar wellicht kan 1 psychiater wel twee AGIO's opleiden in plaats van één.- Welke rol kunnen we in het kader van de opleiding geven aan de verpleegkundig specialist..?
 • Welke rol spelen de universiteiten als het gaat om het toekennen van opleidingsplaatsen?
 • Worden artsen in opleiding tijdens de geneeskunde studie al voorgelicht welke specialisaties goed aansluiten op de arbeidsmarkt zodat eventuele verwachtingen kunnen worden bijgesteld?

Anyway, aangezien het probleem op dit moment nog niet is opgelost, zoek ik met smart een SEH arts voor een groot ziekenhuis in Noord Holland en een psychiater die het verschil zou willen maken op een woonvoorziening voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis in de regio Den Haag.

Wie o wie brengt mij in contact met de juiste kandidaat. De persoon dit mij met de juiste (geplaatste) kandidaat in contact brengt ontvangt een beloning naar keuze:

 • Het spel Dokter Bibber
 • Een eerste hulp koffertje
 • Master mind
 • Mens erger je niet

Vriendelijke groet,
Viola de Kort

*Gebaseerd op de arbeidsmarktmonitor 2014 en 2015 van het weekblad "medisch contact".
** Gebaseerd op Index Mundi, cijfers van 1 januari 2014

springstaff Recruitmentbureau
Den Haag

Springstaff
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
info@springstaff.nl