• hoogspringer 2
  • bertENviola
  • judo
  • poolstok
  • tennis

Moeilijke keuze voor Verpleegkundigen: een vakantie naar Griekenland, een opleiding op het gebied van eHealth of een nieuwe smartphone. Wat kies jij?

Verpleegkundigen die zich door Springstaff laten bemiddelen krijgen van Springstaff een mooi cadeau:
Je kunt kiezen uit een heerlijke vakantie (incl. Workshop) naar Griekenland, een Masterclass Advanced Health Informatics of een device naar keuze. Wil je meer informatie over de drie genoemde opties, of wil je meer informatie over een van de vacatures, mail of bel dan naar Viola Stoppels (, 06-13283375).

1. Een vakantie naar Lefkas met seminar in het plaatselijke ziekenhuis

vakantie

Verblijf een week op kosten van Springstaff in een van de huizen van Sioni op Lefkas, Griekenland

Neem vast een kijkje op deze website voor een van de huizen.

Voor wie?
Voor Verpleegkundigen niveau 4 en niveau 5 die 7 maanden in dienst zijn bij de opdrachtgever van Springstaff.

Data
In de periode van 22 april tot 19 mei of 23 september tot 28 oktober. Boeken in een andere periode is ook mogelijk maar dan zijn de meerkosten voor eigen rekening.

Wat is wel en niet inbegrepen?
Wel inbegrepen
Springstaff zal de kosten van de woning vergoeden (t.w.v. € 950,- maximaal)

Niet inbegrepen
De overige kosten komen voor eigen rekening, waaronder:
- Vliegreis (ook te boeken via Sioni)
- Autohuur (ook te boeken via Sioni)
- Eten en drinken
- Verzekering

Hoe gaat het in zijn werk?
-
Bij indiensttreding geef je aan bij Springstaff dat je van deze incentive gebruik wil maken.
- Als je 7 maanden in dienst bent dan neem je contact op met Springstaff i.v.m. je boeking.
- Je draag zelf zorg voor de boeking en betaling bij Sioni.
- Je levert je factuur en betaalbewijs in bij Springstaff en je ontvangt binnen twee weken het bedrag van de accommodatie terug op je rekening.

Voorwaarden
- Je kunt pas aanspraak maken op de incentive als je 7 maanden in dienst bent.
- De bemiddeling is via Springstaff gegaan
- Je verblijft gratis in een van de huizen van Sioni (op kosten van Springstaff). De overige kosten betaal je zelf.
- Je loopt gedurende 1 dag mee in een plaatselijk ziekenhuis (wordt via Springstaff georganiseerd).

2. Een device (laptop/ computer/ telefoon)

telefoon

Voor wie?
Voor Verpleegkundigen niveau 4 en niveau 5 die 7 maanden in dienst zijn bij de opdrachtgever van Springstaff.

Wat is wel en niet inbegrepen?
Wel inbegrepen
De kosten van jouw device (mobiel/ pc/ tablet) t.w.v. maximaal €750,- inclusief BTW.

Niet inbegrepen

Verzekeringen. Deze regel jezelf en zijn voor eigen rekening.

Hoe gaat het in zijn werk?
- Bij indiensttreding geef je aan bij Springstaff dat je van deze incentive gebruik wil maken.
- Je kunt pas aanspraak maken op de incentive als je 7 maanden in dienst bent.
- Je draagt zelf zorg voor de betaling bij MediaMarkt
- Je levert je factuur in bij Springstaff en je ontvangt binnen twee weken het bedrag van het device terug op je rekening.

Voorwaarden
- Je kunt pas aanspraak maken op de incentive als je 7 maanden in dienst bent.
- De bemiddeling is via Springstaff gegaan

3. Een masterclass naar keuze van 5 bijeenkomsten van de opleiding Advanced Health Informatics Practice

Inholland Hogeschool Magenta

Voor wie?
Voor Verpleegkundigen niveau 4 en niveau 5 die 7 maanden in dienst zijn bij de opdrachtgever van Springstaff.
Je kiest voor deze optie als je informatisering in de zorg en eHealth interessant vindt. Je krijgt hierdoor een beter beeld van de mogelijkheden op dit gebied en als verpleegkundige kun jij als geen ander de brug slaan tussen de praktijk en de technologie. De organisatie waar je werkzaam bent zal dit ook erg appreciëren en je wellicht inzetten als deskundige of ambassadeur in IT trajecten.

Data
Kijk op  http://opleidingzorgict.nl voor de data en tijden van deze masterclass. De cursus wordt in Amsterdam gegeven.

Wat is wel / niet inbegrepen?
Wel inbegrepen
Het cursusgeld is inbegrepen

Niet inbegrepen
De reiskosten zijn voor eigen rekening.
De kosten voor het leermateriaal is voor eigen rekening (ca. €50)

Hoe gaat het in zijn werk?
- Bij indiensttreding geef je aan bij Springstaff dat je van deze incentive gebruik wil maken.
- Als je 7 maanden in dienst bent kijken we gezamenlijk welke module het beste bij je past en wanneer je kunt starten.
- Springstaff draagt zorg voor de facturing van deze opleiding.

Voorwaarden
- Je kunt pas aanspraak maken op de incentive als je 7 maanden in dienst bent.
- De bemiddeling is via Springstaff gegaan

Algemene voorwaarden
Vraag de algemene voorwaarden op bij Springstaff, zodat we je kunnen informeren over de mogelijkheden. Bij eventuele geschillen zal de directie van Springstaff uitsluitsel geven. De actie is geldig voor personen die starten bij de opdrachtgever van Springstaff in het tweede of derde kwartaal van 2017.

De perfecte Verpleegkundige

Verpleegkundigen

De zorg is qua werkgelegenheid de grootste sector in Nederland. In 2013 waren er 1,4 miljoen banen in de zorg volgens het CBS. Dit is 15 procent van het totaal aantal banen van werknemers in Nederland. De grootste zorgbranche is de VVT, met (destijds) 439 duizend medewerkers.

"Na een periode van krimp in de ouderenzorg ontstaan er in 2016 en 2017 jaarlijks bijna 98 duizend vacatures " zegt het UWV.
Waar was die krimp dan op gebaseerd?

  • Hulpbehoevenden moeten langer zelfstandig blijven wonen. Zorg in instellingen is er enkel nog voor mensen met hogere zorgzwaarte.Hierdoor zijn ca 34.200 banen verloren gegaan...
  • Door overheveling van zorgtaken van de AWBZ naar de Wmo komt de extramurale dagbesteding en een deel van de persoonlijke verzorging bij gemeenten te liggen. De transitie van zorgdiensten gaat gepaard met een lager budget - Ook is de extramurale verpleging overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet Thuiszorg . Hierdoor zijn ca. 9.990 banen verloren gegaan.

Vanuit mijn boerenverstand –perspectief heeft deze krimp niet zoveel effect op goed functionerende verzorgenden of verpleegkundigen niveau 4 of 5. Daar is toch enorm veel vraag naar....??
Het vinden van de juiste kandidaat is een vak op zich. Uit 75 op papier geschikte kandidaten komt uiteindelijk één goede kandidaat naar voren die volledig past in het door de organisatie geschetste (ideale) plaatje.

Wellicht wordt het tijd om het eisenpakket iets bij te stellen zonder in te boeten op motivatie of opleiding of deskundigheid. Ik weet 100% zeker dat het dan makkelijker wordt om de vacatures te vervullen. Uiteraard zijn onderstaande tips geschreven vanuit mijn huidige perspectief. Daarbij wil ik mijn jarenlange ervaring als HR adviseur in de zorg ook niet onder stoelen of banken schuiven.

  • Verzoek expliciet mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te reageren.. verwijs deze mensen naar een speciaal loket en verwacht een transparante houding van de kandidaat. Stap over je angst en vooroordeel heen en maak gebruik van de regelingen van het UWV! (no risk polis, half jaar proeftijd etc.)
  • Verwacht niet dat iedereen ten alle tijden alle diensten kan draaien..... Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen concluderen dat minimaal driekwart van alle verpleegkundigen van het vrouwelijk geslacht zijn. De combinatie kleine kinderen en onregelmatige diensten blijft voor veel vrouwen een onneembare vesting. Ook de ouder wordende verpleegkundige heeft hier moeite mee. Is het niet beter om deze verwachting wat minder scherp te maken en een slimme app te installeren waarmee de diensten door de verpleegkundigen zelf kunnen worden ingevuld?? De leeftijdscategorie 20 tot 26/27 is misschien wel heel blij met veel onregelmatigheid. Durf te differentiëren!
  • Geef als goed werkgever aan dat verzorgenden of verpleegkundigen bij jou op dag 1 !! kunnen beginnen met een scholing om de medische en voorbehouden handelingen weer te updaten.

Dat de voorbehouden handelingen volledig up to date zijn is prettig, maar een korte termijn gedachte. De juiste kandidaat met de juiste competenties binnen halen is voor de lange termijn.
Helaas heb ik te vaak zeer gemotiveerde starters/ zij-instromers of herintreders over de vloer gehad die op deze gronden zijn afgewezen.
Behalve de vacaturetekst / functie-eisen bijstellen heb ik nog wel een aantal ideeën om het W&S beleid en introductiebeleid te verbeteren.

Omdat eHealth / zorg kandidaten van mij er zelf nog wel eens last van hebben wil ik hierbij 1 kleine tip geven :
Zorg alsjeblieft dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen op de plek waar ze komen te werken!

Vacatures ehealth / zorg

Eind september 2015 waren er 132.000 vacatures voor Verpleegkundigen in Nederland. Zuid Holland was koploper met 28.300 vacatures.

De kansen voor afgestudeerden mbo'ers op niveau-4 in de zorg zijn voldoende tot goed, met uitzondering van bijvoorbeeld laboranten. De vooruitzichten voor de mbo-verpleegkundige zijn ruim voldoende en ook de technisch-medische beroepen op niveau-4 bieden ruim voldoende tot goede kansen op werk.
En hoeveel verpleegkundigen hebben we in Nederland?
Op 1 januari 2013 waren er 274,795 verpleegkundigen in Nederland.
144.065 verpleegkundigen haalden voor 2009 hun diploma en moesten worden geherregistreerd.
In een periode van 5 jaar moet de Verpleegkundige bijvoorbeeld 2080 uur werken om zich te kunnen herregistreren. Door de invoering van de herregistratie vielen er veel mensen af (pensioen, ziekte , loopbaan).
Op 25 april 2014 telde Nederland 177.212 verpleegkundigen.

Opvallend is de sterke verwachte groei van het aantal ZZP'ers in de zorg. Als ondernemer kan ik erover meepraten. Zelf de regie hebben over je werktijden is wel erg fijn. Autonomie in het werk maakt mensen gelukkiger!!

Tussen 2014 en 2017 stijgt het aantal ZZP'ers volgens de prognoses met ruim 6 duizend (+7%). Dit komt voor een deel door de positie van zorginstellingen. Om de inzet van personeel flexibel te houden, huren steeds meer instellingen zelfstandigen in. Ook worden ZZP'ers ingehuurd vanwege de specialistische kennis (vooral in krapteberoepen zoals gespecialiseerd verpleegkundige in ziekenhuizen).
Er zijn meer ZZP' ers in de zorg, maar in de VVT Sector zijn ze nog een vreemde eend in de bijt : meer dan driekwart van alle contracten in de zorg betreft een vaste arbeidsrelatie. Ongeveer 17 procent van de contracten is flexibel en 7 procent betreft een andere soort arbeidsrelatie, zoals een zelfstandige, oproep- of uitzendkracht. Het aandeel tijdelijke contracten komt overeen met het gemiddelde over alle sectoren. Er zijn echter relatief meer vaste contracten in de zorg dan in andere sectoren (68 procent van de contracten onder alle sectoren is vast).
Ik merk ook dat het bemiddelen in ZZP'ers soms op weerstand stuit. Onbekend maakt onbemind in dit geval. ZZP'ers hoeven niet perse veel duurder te zijn. Zo zou ik willen vragen: houden organisaties voldoende rekening met alle kosten die voortvloeien uit verzuim/ arbeidsongeschiktheid en vakantiedagen die bij een ZZP'er niet aan de orde zijn... 

Hartelijke groet, 

Viola de Kort

 

Bronnen: UWV, CBS

 

Shit, het gaat goed met de economie! Teveel werk, te weinig mensen. Wat nu?

Om me heen hoor ik aan dat het eigenlijk gewoon niet eerlijk is. Dan heb je net enkele jaren maar met moeite je broek op kunnen houden en dan komt er “ineens” een tijd aan dat je het werk met je team maar moeilijk aan kan. Het werk is er wel, nu de handjes nog! In de sector waar Springstaff zich in bevindt, de Zorg & ICT sector, is dat niet anders. Ik merk het vooral aan de IT gerelateerde (ontwikkelaars) functies, maar ook e-Health accountmanagers en verpleegkundigen zijn weer gewild.

Bedrijven en instellingen investeren weer en oplevering van projecten en implementaties dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, met geen concessies op kwaliteit. Ik hoor het regelmatig: nu maar hopen dat er geen personeel uitvalt door bijvoorbeeld ziekte, vertrek, zwangerschap, etcetera!

Hoe kan je dit een volgende keer voorkomen?
Of je het had kunnen zien aankomen, is lastig te beoordelen. Dat scheelt per marktsegment en werking van de markt, maar dit helemaal voorzien lijkt me niet mogelijk.

Wel is er een oplossing die je kan helpen om plotselinge vraag vanuit je klanten of plotselinge uitval van medewerkers beter op te vangen. Zo helpt Springstaff niet alleen bij vaste functies, maar zijn wij ook partner bij het managen van je flexibele schil. Of het nu gaat om interimmers, zzp-ers of “payroll krachten”, het hebben van een flexibele schil is tegenwoordig een noodzaak.

Als advies wil ik dan ook meegeven tijdig contact op te nemen, zodat we de uitdagingen kunnen bespreken….. before the shit hits the fan!
Het vermogen om je snel aan te kunnen passen aan de markt, ook op menselijk gebied, is steeds meer een strategische keuze. Wil je eens van gedachten wisselen over de uitdagingen en oplossingen met kwalitatief goede mensen, neem dan gerust contact met ons op. Hoe eerder je het probleem onder ogen ziet, het liefst voordat er een probleem is, hoe beter en flexibeler je organisatie kan inspelen op de dynamische wereld.


Met vriendelijke groet,
Bert Duisenberg


Contact

Springstaff
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag

 

Let op: parkeerplaats van Springstaff is aan de achterkant van ons kantoor. Daarom JOZEF ISRAELSLAAN 1 invullen in uw routeplanner. U kunt dan direct rechts de parkeerplaats oprijden. Onze parkeerplaats is de derde aan uw rechterhand.