• hoogspringer 2
 • tennis
 • bertENviola
 • poolstok
 • judo

Het referentiegesprek

Wat te vragen?

Het leven van een manager gaat niet altijd over rozen. Je denkt eindelijk de juiste kandidaat te hebben gevonden voor die lastig in te vullen vacature, maar dat wil je wel zeker weten.

Iets dat daarbij helpt, is het voeren van referentiegesprekken. Dat zijn van die vervelende gesprekken die je met oud-collega’s of oud-werkgevers van de sollicitant moet voeren. Sommige managers draaien hun hand er niet voor om. Maar meestal worden dit soort gesprekken als ongemakkelijk en onnodig ervaren.

Toch, zo merk ik ook tijdens gesprekken over het vervullen van vacatures in de eHealth sector, is het een gesprek waar veel waarde in kan zitten en zelfs doorslaggevend kan zijn.

Wij geven 5 tips mee voor vragen waarmee je een basis kunt leggen voor een geslaagd referentiegesprek. Vaak is achteraf de conclusie dat die gesprekken helemaal niet vervelend zijn, maar zelfs interessant en plezierig! referentiegesprek recruitment ehealth Springstaff

 1. De verhouding tussen de sollicitant en de referent.
  De eerste vraag is vrij voor de hand liggend, maar daarom niet minder belangrijk. Je weet al wat de relatie is, dus je kan beginnen met de volgende vraag:

  Dus, Donald, u was drie jaar lang de leidinggevende van Katrien, kunt u me iets meer vertellen over hoe deze verhoudingen lagen en hoe deze samenwerking verliep?

  Op deze manier komt het gesprek altijd makkelijk op gang en laat je de referent aan het woord.

 2. Positief beginnen.
  Als u enkele prestaties van Katrien moet beschrijven die meteen bij u te binnen schiet, welke zouden dit zijn en waarom?

  Hier hangt het er vanaf waar je de focus op wilt leggen: op de samenwerking, Katrien als persoon of de successen van Katrien. Ook is het belangrijk dat als je iets specifieks wilt achterhalen, je ook naar iets specifieks moet vragen. Dus als je wilt weten hoe Katrien in stresssituaties handelde of in de omgang was met haar collega’s, vraag hier dan ook naar en vraag naar voorbeelden.

 3. De mindere kanten (tja, iedereen heeft ze) en de onderwerpen die niet zijn genoemd.
  Kunt u een aantal kenmerken of eigenschappen van Katrien benoemen die ze bij ons nog verder zou kunnen ontwikkelen?

  In plaats van zo’n open vraag te stellen, is het ook relevant om tijdens het gesprek op te letten op wat er wel en niet gezegd wordt. Dit geldt natuurlijk ook voor het sollicitatiegesprek.

  Zoals Johan Cruijff zo mooi verwoordde:
  “Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien.”

 4. De relatie met het team of andere collega’s.
  Dit is een belangrijk onderdeel. Als je het referentiegesprek aangaat ben je al overtuigd dat de sollicitant de capaciteiten heeft voor de baan. De interesse ligt voornamelijk nog in of de persoonlijkheid van Katrien binnen het team en de organisatie past.

  Hoe was Katrien met haar collega’s en met u als leidinggevende?

 5. De afrondende vraag.
  Hierbij krijg je een stukje bevestiging: overtuiging of twijfel.

  Zou u, indien u de kans zou krijgen, Katrien weer opnieuw aannemen?

  Ook hierbij zou ik zeker om onderbouwing vragen: waarom wel of waarom niet.

Los hiervan zijn er nog een aantal handvatten om deze gesprekken succesvol te voeren. Zo schrijf ik de vragen die ik wil stellen altijd van tevoren op, zodat ik niks vergeet en meer ontspannen het gesprek in ga. Zoals altijd geldt ook hier, stel zoveel mogelijk open vragen, dus van die vragen die beginnen met: Waarom, Wanneer, Wat, Hoe, etcetera. Hierdoor vertelt men meer en loopt het gesprek vaak soepeler.

Met deze hulpmiddelen worden deze gesprekken hopelijk leuker en gemakkelijker. En hiermee krijg je zeker een beter beeld van de sollicitant.

Wil je met me sparren over referentiegesprekken in de eHealth, zorg, ict of andere sector? Of heb je zelf nog een goeie vraag? Ik hoor het graag van je!

Met vriendelijke vraag,

Bert Duisenberg
Recruiter eHealth sector

springstaff Recruitmentbureau
Den Haag

Springstaff
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
info@springstaff.nl