Skip to main content

Disclaimer

De informatie op de website van Springstaff wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden maar desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website niet (meer) geheel correct is. Springstaff kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde of gewenste resultaat op basis van de in deze website verstrekte informatie. Het staat Springstaff geheel vrij om op elk gewenst moment de website aan te passen en/of veranderingen op de website aan te brengen.

Springstaff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Springstaff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van derden aangeboden informatie op deze website.  Aan de informatie op de website van Springstaff kunnen geen rechten worden ontleend.

Springstaff is niet verantwoordelijk voor enige schade die een Opdrachtgever, Kandidaat of derde kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie en/of producten en/of diensten van Springstaff op enige manier te reproduceren, vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken door middel van o.a. druk, fotokopieën of digitale, optische of andere vorm ten behoeve van een organisatie, instelling of onderneming of voor eigen gebruik zoals studie of anderszins indien dit niet voor strikt privégebruik is.