Skip to main content

Bij VIPP 5 staan de patiënten centraal

Geschreven op 19 mei 2021

vipp5

Eind vorig jaar heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het vervolg op de VIPP 1 en VIPP 2 regelingen bekend gemaakt; VIPP 5 waarin de patiënt centraal staat. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. Het Ministerie heeft voor verschillende sectoren deze programma’s opgesteld, waarbij VIPP 5 zich alleen richt op de ziekenhuizen, UMC’s en klinieken die medisch specialistische zorg leveren.

Digitaal wordt steeds meer het nieuwe normaal

Waar VIPP 1 en 2 zich voornamelijk richten op de uitwisseling tussen patiënt en professional, gaat VIPP 5 een stap verder. Dit nieuwe programma richt zich op gestandaardiseerde gegevens uitwisseling, zowel tussen zorginstellingen als tussen zorginstellingen en patiënten via een PGO. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en waarmee je actief aan de slag kan gaan met je gezondheid.

Het biedt een compleet dossier, waarin alle zorgverleners, uiteenlopend van ziekenhuizen, behandelcentra, huisarts, paramedici tot apotheken, informatie kunnen delen met de patiënt en elkaar. Dit onderscheid zich van een patiëntenportaal, dat slechts van één zorgaanbieder geleverde informatie bevat. De patiënt kan hierdoor gemakkelijker informatie van een zorginstelling raadplegen, zoals bijvoorbeeld lab- of andere onderzoeksuitslagen. Voor hem/haar betekent dit dat hij/zij goed voorbereid het gesprek met de arts in kan gaan.

VIPP 5 gaat zich richten op het uitwisselen van medische gegevens tussen zorginstellingen onderling. Het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Dit betekent dat de arts de informatie niet meer hoeft over te typen. Patiënten kunnen zo makkelijker de regie houden op hun eigen gezondheid, in samenwerking met hun behandelaars. En hoeft niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal te vertellen.

Hoe werkt een VIPP in het algemeen?

Voor diegene die niet bekend is met versnellingsprogramma's, behoeft een korte toelichting. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan op aanvraag een zorginstelling subsidie verstrekken ten behoeve van de versnelling van de informatie-uitwisseling in de Langdurige Zorg. Deze programma's zijn modulair opgebouwd met aparte deadlines. De meeste IT bedrijven spelen hier adequaat op in door digitale oplossingen aan te bieden die voldoen aan de vereisten van de modules van VIPP 5.

VWS-subsidieregeling voor specifieke sector/sectoren

 • Brancheorganisatie
  • Inrichting programmabureau en ondersteuning
 • Zorginstellingen/praktijken in de sector
  • Kunnen zich inschrijven voor verplichte/vrijwillige modules (met resultaten en deadlines)
  • Instellingen krijgen geld om resultaten te behalen voor de deadline
  • Na deadline: verantwoording of resultaten behaald zijn
 • Resultaat behaald?
  • Ja > gefeliciteerd! Nee > terugbetalen

Welke VIPPs zijn er?

 • VIPP 1 - algemene ziekenhuizen
 • VIPP 2 - zelfstandige klinieken
 • VIPP 3 - GGZ instellingen
 • VIPP 4  - GGZ zelfstandigen
 • VIPP OPEN - huisartsen
 • VIPP BabyConnect - Geboortezorg
 • VIPP5 - Ziekenhuizen, UMC’s, klinieken
 • VIPP InZicht - Langdurige zorg inclusief uitwisseling ziekenhuizen
 • VIPP farmacie - Apothekers

Lijkt je dit interessant? Wij zoeken een Consultant Gegevensuitwisseling in Midden-Nederland die zich onder andere bezig mag houden met VIPP 5.

Bert Duisenberg
recruiter eHealth sector

 

Bronnen: Informatieberaadzorg, Patiëntenfederatie Nederland, VIP-Programma

Intro image © VWS