Skip to main content

EPD wat kun je ermee?

Geschreven op 22 februari 2021

EPD
Wij zijn regelmatig voor onze opdrachtgevers op zoek naar testconsultants. Momenteel hebben we een consultant vacature openstaan voor het uitvoerig testen van EPD applicaties binnen verschillende zorginstellingen.

Wat houdt EPD eigenlijk precies in?
EPD staat voor een elektronisch patiëntendossier en is de systematische verzameling van elektronisch opgeslagen gezondheidsinformatie van patiënten in een digitaal formaat.
Deze gegevens worden door gezondheidszorgprofessionals zoals artsen, verpleegkundigen en psychotherapeuten verwerkt en opgeslagen. Dit systeem bevat medische patiëntengegevens afkomstig van één organisatie(deel), zoals een huisarts, apotheek of ziekenhuis. Slechts de noodzakelijke gegevens die voor een optimale hulpverlening zorgen, moet de gezondheidszorgprofessional in het dossier opnemen. De zorgprofessionals mogen deze patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. Echter geldt wel een meldingsplicht aan de patiënt.

Verschillen tussen EPD en EMD
Het EPD is meer een verzameling van waarnemingen en metingen bij iedere patiënt op een aantal herhaalde tijdstippen. Het EMD is het patiëntendossier dat door providers wordt aangemaakt voor specifieke ontmoetingen in ziekenhuizen en ambulante omgevingen, en dat kan dienen als gegevensbron voor een EPD (bron  https://nl.qaz.wiki/wiki/Electronic_health_record).

Voordelen

  • Beter overzicht en zodoende sneller inzage in de gezondheid van patiënt, medicijngebruik en contradicties.
  • Eerder uitsluiten van medische missers.
  • Gezondheidszorgprofessionals kunnen onderling patiënten gegevens uitwisselen.
  • Werkgevers, verzekeringsmaatschappijen en hypotheekverstrekkers zijn niet bevoegd deze gegevens in te zien.
  • Gegevens kunnen gebruikt worden voor onderzoeksactiviteiten met het uiteindelijke doel het verbeteren van de volksgezondheid.
  • Voorkomen van communicatiefouten tussen gezondheidszorgprofessionals die zouden kunnen leiden tot onjuiste diagnostisering en behandeling.

Nadelen

  • Het blijft een computersysteem en kan net zoals je pc, storingen geven, gehackt worden of andere gevaren inzake veilige opslag en overdracht van medische gegevens.
  • Gevaar van schending van privacy door mensen die niet bevoegd zijn. Hierbij kunnen we denken aan bedrijfsartsen.
  • Tevens zijn er zorgverleners die een overdaad aan gegevens ervaren bij het gebruik van het EPD.


Als patiënt
Je hebt sinds 1 juli 2020 het recht om je medisch dossier in te zien bij een zorgverlener. Via een portaal, website of app kun je je labuitslagen, foto’s of medicijngebruik beheren, inzien en delen. Een zorgprofessional kan dit weigeren als een derde persoon schade kan ondervinden.
Daarnaast heb je ook het recht om (delen van) je medisch dossier te laten wijzigen als de informatie niet klopt. Of je dossier te laten vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar is verlopen.

recruiter, Bert Duisenberg