Skip to main content

Conflict op het werk; wat te doen?

Geschreven op 27 oktober 2020

Conflict op werk
Ander werk zoeken of het conflict oplossen?

Net zoals in ons persoonlijk leven zullen we op het werk met mensen te maken hebben waar we niet mee overweg kunnen of die we gewoonweg niet mogen. Een botsing van persoonlijkheden ligt hoogstwaarschijnlijk ten grondslag aan deze conflicten.

Ondanks onze beste inspanningen, kan het soms gewoon niet werken met andere collega’s. Dit kan je plezier en de productiviteit enorm in de weg staan. Maar dit geldt niet alleen voor jou, ook jouw directe collega's zullen hier last van krijgen. Wanneer persoonlijke conflicten plaatsvinden op de werkvloer, zal in de meeste gevallen ook sprake zijn van verstoring van de teamdynamiek. Het team wordt overvleugeld door deze issues en daardoor ontstaat er een negatieve sfeer.

Moet je ontslag nemen?

Kom eerst tot rust en denk goed na over de gevolgen. Als je zelf ontslag neemt, verlies je in principe het recht op een WW-uitkering en transitievergoeding. Zelfs bijstand is niet meer vanzelfsprekend.

Ontslag nemen hoeft niet
Het goede nieuws is dat, hoewel conflicten op de werkplek onvermijdelijk zijn, er manieren zijn om ze tot een minimum te beperken.

  • Negeer het niet en doe er wat mee!
  • Jouw manier is niet altijd de juiste manier, en jouw persoonlijkheid is niet noodzakelijk de "normale".
  • Verschillende persoonlijkheden kunnen, mits correct behandeld, een team versterken door verschillende ideeën en oplossingen aan te dragen.

Strategieën aanpak conflict

  1. Zoek de bron - wanneer er persoonlijke conflicten ontstaan, is het belangrijk om helder te krijgen waar het nou echt om gaat. Zo lang de tegenstelling niet duidelijk is, kunt u niet samen nadenken over mogelijke oplossingen.
  2. Acceptatie - soms is alleen een beetje vriendelijkheid en begrip nodig bij het oplossen van een persoonlijke conflicten. Probeer open te staan voor de ander, hem/haar te begrijpen en te accepteren dat er een verschil van zienswijze en standpunten is.
  3. Blijf professioneel - wees kalm en beleefd tijdens interacties. Zelfs als er persoonlijkheidsverschillen bestaan, kan confrontatie worden voorkomen als beide partijen professioneel blijven. Het is niet nodig dat collega's elkaar aardig vinden om effectief samen te werken. Blijf professioneel en vat het niet persoonlijk op. De toon maakt de muziek. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de toon van uw communicatie, zowel persoonlijk, via e-mail (vermijd hoofdletters) als via de telefoon, gepast en beleefd is.
  4. Maak goede en heldere afspraken - Zorg ervoor dat de afspraken duidelijk en zo concreet mogelijk geformuleerd zijn. Check nog een keer of iedereen de afspraak heeft begrepen.
  5. Schakel het management in - als u er niet in slaagt een persoonlijkheidsconflict op te lossen dat uw werk hindert, kan het nodig zijn om het onder de aandacht van het management te brengen. Soms is effectieve bemiddeling door een derde partij noodzakelijk om conflicten op te lossen. Sommige bedrijven bieden workshops of trainingen aan die collega's leren hoe ze door moeilijkheden kunnen navigeren en hoe ze ondanks verschillen met elkaar kunnen omgaan. Als die strategieën niet werken, kan het nodig zijn dat het management de partijen die bij het conflict betrokken zijn, scheiden.

Persoonlijke conflicten kunnen een van de grootste uitdagingen op de werkplek zijn. Conflicten kunnen gewoonlijk worden opgelost door acceptatie, begrip, gepaste actie en professionaliteit.
Het belangrijkste is dat persoonlijke conflicten en destructieve werkrelaties uw carrière niet in de weg staan. Spreek ze aan, los ze op en vraag om hulp bij het management.

En mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren. Wij helpen u verder!

Bert Duisenberg
Recruiter eHealth sector