Skip to main content

Wat doet een Tester of Test Coördinator in de zorg?

Een Tester en een Test Coördinator hebben beide een belangrijke rol in het testproces, maar ze hebben verschillende verantwoordelijkheden en taken. Hoe zit het precies?

Wat doet een Tester of Test Coördinator in de zorg?

Een Tester is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de testactiviteiten zoals beschreven in het testplan. Dit omvat onder andere het opstellen van testcases en -scripts, het uitvoeren van tests, het registreren en rapporteren van bevindingen en het bijdragen aan de oplossing van problemen. De Tester is voornamelijk betrokken bij de operationele aspecten van het testproces en rapporteert aan de Test Coördinator.
Een Test Coördinator heeft daarentegen een meer coördinerende rol binnen het testproces. De Test Coördinator is verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van de testactiviteiten en het zorgen voor een gestructureerde aanpak van het testen. De Test Coördinator ontwikkelt het testplan en zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende belanghebbenden, zoals de projectmanager, de opdrachtgever en de IT-afdeling. Daarnaast monitort de Test Coördinator de voortgang van het testproces, rapporteert over de testresultaten en stuurt het testteam aan.

Het testproces van een zorginstelling omvat onder andere:

 1. Testplanning: Het opstellen van een testplan dat de testdoelstellingen, teststrategie en testomvang beschrijft. Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillende zorgprocessen, systemen en applicaties die getest moeten worden.
 2. Testuitvoering: Het coördineren van de testuitvoering, het aansturen van het testteam en het bewaken van de voortgang van de testactiviteiten. De Test Coördinator zorgt ervoor dat alle testscenario's en testscripts worden uitgevoerd en rapporteert over de testresultaten.
 3. Risicoanalyse: Het identificeren en analyseren van de risico's die verbonden zijn aan de verschillende testactiviteiten en het bepalen van de prioriteit van de testwerkzaamheden op basis van deze risico's.
 4. Testdocumentatie: Het verzorgen van de testdocumentatie, inclusief testrapporten en het bijhouden van testresultaten. De Test Coördinator zorgt ervoor dat de testresultaten worden gedeeld met alle belanghebbenden binnen de zorginstelling.
 5. Communicatie: Het onderhouden van contact met de verschillende belanghebbenden binnen de zorginstelling, zoals de opdrachtgever, projectmanager en IT-afdeling, om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de voortgang en resultaten van de testactiviteiten.
 6. Verbetering: Het identificeren van verbeterpunten in het testproces en het voorstellen van oplossingen om deze te verbeteren. De Test Coördinator is verantwoordelijk voor het continu verbeteren van het testproces binnen de zorginstelling.

Samengevat: terwijl een Tester verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de testactiviteiten, heeft een Test Coördinator een meer overkoepelende en coördinerende rol binnen het testproces en is verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en rapporteren van de testactiviteiten. Dit alles om de kwaliteit van de zorgprocessen en -systemen te waarborgen. Belangrijke en veelgevraagde certificaten op testgebied zijn TMAP en ISTQB.

Om wat voor soort testactiviteiten gaat het dan?

Een zorginstelling heeft verschillende testactiviteiten die uitgevoerd kunnen worden om de kwaliteit van de zorgprocessen en -systemen te waarborgen. Enkele voorbeelden van testactiviteiten zijn:

 1. Functionele tests: Testen van de functionaliteit van de zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of ze voldoen aan de gestelde eisen en specificaties.
 2. Gebruikersacceptatietests: Testen van de zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of ze voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de eindgebruikers.
 3. Integratietests: Testen van de integratie tussen verschillende zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of ze correct samenwerken.
 4. Performance tests: Testen van de prestaties van de zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of ze voldoen aan de gestelde prestatie-eisen.
 5. Beveiligingstests: Testen van de beveiliging van de zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of ze voldoen aan de gestelde beveiligingseisen.
 6. Data-integriteitstests: Testen van de integriteit van de data in de zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of de data juist, volledig en actueel is.
 7. Nalevings- en regelgevingstests: Testen van de zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of ze voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten.
 8. Back-up en hersteltests: Testen van de back-up- en herstelprocedures van de zorgsystemen en -applicaties om te verifiëren of ze correct functioneren in het geval van een storing of ramp.
 9. Acceptatietests voor updates en patches: Testen van updates en patches om te verifiëren of deze correct zijn geïmplementeerd en geen negatieve impact hebben op de functionaliteit van de zorgsystemen en -applicaties.

Het uitvoeren van deze testactiviteiten is essentieel om ervoor te zorgen dat de zorginstelling de hoogste kwaliteit van zorg kan bieden aan haar patiënten en cliënten.