Skip to main content

Wat doet een (IT) Service Manager in de zorg?

Een IT Service Manager in de zorg is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van IT-diensten die worden gebruikt binnen een zorginstelling. De taken en verantwoordelijkheden van een IT Service Manager in de zorg kunnen onder meer de volgende omvatten:

 1. Het ontwikkelen en implementeren van IT-servicebeheerstrategieën en -beleid om de effectiviteit van IT-diensten binnen de zorginstelling te verbeteren.
 2. Het waarborgen van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van IT-systemen, -apparatuur en -infrastructuur om de continuïteit van de zorgactiviteiten te waarborgen.
 3. Het coördineren van de IT-serviceactiviteiten binnen de zorginstelling, inclusief het beheren van IT-personeel, het toezicht houden op IT-projecten en het waarborgen van de naleving van IT-procedures en -beleid.
 4. Het beheren van IT-budgetten en -uitgaven en het bepalen van de prioriteiten bij het toewijzen van IT-middelen om te voldoen aan de behoeften van de zorginstelling.
 5. Het onderhouden van relaties met IT-leveranciers en -partners om de IT-diensten te verbeteren en om te blijven voldoen aan de behoeften van de zorginstelling.
 6. Het identificeren van nieuwe technologieën en trends in de zorg-IT-industrie en het bepalen van de haalbaarheid van de implementatie ervan binnen de zorginstelling.

Verbinder als kerntaak

Als IT Service Manager in de zorg ben je een echte spin in het web en werk je samen met verschillende belanghebbenden, zowel binnen als buiten de zorginstelling. Goede communicatieve skills zijn dan ook ontzettend belangrijk in deze rol. Enkele belangrijke samenwerkingsverbanden zijn:

 • IT-personeel: Een IT Service Manager werkt samen met IT-personeel, zoals systeembeheerders, netwerktechnici, helpdeskmedewerkers, ontwikkelaars en databasebeheerders, om ervoor te zorgen dat IT-diensten effectief en efficiënt worden beheerd.
 • Zorgpersoneel: Een IT Service Manager werkt samen met zorgpersoneel, zoals artsen, verpleegkundigen en therapeuten, om ervoor te zorgen dat IT-diensten de zorgactiviteiten ondersteunen en bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg.
 • Andere afdelingen: Een IT Service Manager werkt samen met andere afdelingen binnen de zorginstelling, zoals financiën, HR en administratie, om ervoor te zorgen dat IT-diensten effectief worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.
 • IT-leveranciers: Een IT Service Manager werkt samen met IT-leveranciers en -partners, zoals softwareleveranciers, hardwareleveranciers en serviceproviders, om ervoor te zorgen dat IT-diensten voldoen aan de behoeften van de zorginstelling en om de beste oplossingen te vinden voor IT-uitdagingen.
 • Regulerende instanties: Een IT Service Manager werkt samen met regulerende instanties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), om ervoor te zorgen dat IT-diensten voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten.

Werkweek van een Service manager

De werkweek van een IT Service Manager in de zorg is over het algemeen erg gevarieerd en hangt af van de specifieke taken en verantwoordelijkheden die aan de functie zijn verbonden. Hieronder een voorbeeld:

Maandag:

 • Bijwonen van teamvergaderingen en het opstellen van de wekelijkse werkplanning.
 • Beoordeling van het IT-servicebeheerproces, inclusief het monitoren van de prestaties van IT-systemen en -infrastructuur.
 • Bijwonen van overleggen met andere afdelingen binnen de zorginstelling om te bespreken hoe IT-diensten kunnen bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg.

Dinsdag:

 • Het evalueren van nieuwe technologieën en trends in de zorg-IT-industrie en het bepalen van de haalbaarheid van de implementatie ervan binnen de zorginstelling.
 • Analyseren van IT-servicegegevens en -statistieken om de prestaties en efficiëntie van IT-diensten te verbeteren.
 • Het beoordelen van de naleving van IT-procedures en -beleid binnen de zorginstelling.

Woensdag:

 • Het coördineren van IT-projecten, waaronder het beheren van projectbudgetten en -planningen en het communiceren met belanghebbenden.
 • Het onderhouden van relaties met IT-leveranciers en -partners om de IT-diensten te verbeteren en om te blijven voldoen aan de behoeften van de zorginstelling.
 • Het uitvoeren van personeelsbeoordelingen en het bieden van coaching en mentoring aan IT-personeel.

Donderdag:

 • Het beheren van incidenten en problemen, inclusief het oplossen van complexe technische problemen en het coördineren van herstelacties bij storingen in de IT-systemen.
 • Het identificeren van verbeterpunten in IT-servicebeheerprocessen en het implementeren van verbeteringen om de prestaties van IT-diensten te optimaliseren.
 • Het bijwonen van trainingen en conferenties om up-to-date te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de zorg-IT-industrie.

Vrijdag:

 • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat IT-diensten voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten.
 • Het opstellen van rapporten en presentaties over de prestaties van IT-diensten en de voortgang van IT-projecten voor belanghebbenden binnen de zorginstelling.
 • Het bijwonen van ad-hoc vergaderingen en overleggen om IT-diensten aan te passen aan de veranderende behoeften van de zorginstelling.

Salaris

Het salaris van een IT Service Manager in de zorg kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte en complexiteit van de zorginstelling, de locatie van de instelling, de verantwoordelijkheden en de ervaring van de manager.

In Nederland kan het bruto maandsalaris van een IT Service Manager in de zorg variëren van ongeveer €3.500 tot €7.000, afhankelijk van de genoemde factoren. Dit zijn slechts richtlijnen en het werkelijke salaris kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Naast het basissalaris kunnen IT Service Managers in de zorg ook profiteren van aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals bonussen, pensioenregelingen, vakantiegeld, auto van de zaak en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.