Skip to main content

Wat doet een Informatiemanager in de zorg?

Een Informatiemanager (ook wel Adviseur Informatiemanagement genoemd) in de gezondheidszorg is verantwoordelijk voor het beheren van de informatiestroom binnen een zorginstelling of -organisatie. Dat betekent: werken op het snijvlak van zorg & ICT. Werkzaamheden kunnen het beheer van elektronische patiëntendossiers (EPD's), het onderhouden van datasystemen en het waarborgen van de naleving van privacywetten en -regelgeving omvatten. Enkele specifieke verantwoordelijkheden van een Informatiemanager in de gezondheidszorg kunnen zijn:

  • Het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures met betrekking tot informatiebeheer en privacy.
  • Het beheren van elektronische patiëntendossiersystemen en ervoor zorgen dat ze up-to-date en accuraat zijn (raakvlakken met het werk van een functioneel beheerder).
  • Ervoor zorgen dat datasystemen beveiligd zijn en beschermd tegen ongeoorloofde toegang of inbreuken (raakvlakken met het werk van een DPO of CISO).
  • Het beheren en trainen van personeel in het gebruik van elektronische patiëntendossiersystemen en andere gegevensbeheertools.
  • Samenwerken met zorgverleners en administratoren om ervoor te zorgen dat datasystemen aan hun behoeften voldoen.
  • Het analyseren van gegevens om trends en patronen te identificeren die de besluitvorming kunnen informeren en de patiëntenzorg kunnen verbeteren.

Over het algemeen is de rol van een Informatiemanager in de gezondheidszorg essentieel voor het waarborgen van de nauwkeurige verzameling, veilige opslag en gemakkelijke toegang tot patiëntengegevens door zorgverleners wanneer dat nodig is. De Informatiemanager is de verbinder die alle betrokken partijen bij elkaar brengt. Dit zorgt voor effectievere en efficiëntere levering van gezondheidszorgdiensten. E-health op zijn best!

Niet overal hetzelfde

Toch kan er onderling nog wel verschil zijn in de taken van een informatiemanager, denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis ten opzichte van andere zorginstellingen, zoals de ouderenzorg of verpleeghuizen.

In een ziekenhuis kan de informatiemanager verantwoordelijk zijn voor het beheren van het elektronische patiëntendossier (EPD), waaronder het invoeren van gegevens, het trainen van medewerkers en het oplossen van eventuele problemen met het systeem. Daarnaast kan de informatiemanager samenwerken met andere afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals de afdelingen radiologie of laboratorium, om ervoor te zorgen dat alle patiëntgegevens correct worden vastgelegd en geïntegreerd in het EPD systeem.

In de andere zorginstellingen kan de informatiemanager zich bijvoorbeeld richten op het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures met betrekking tot informatiebeheer en privacy, het waarborgen van de veiligheid van gegevens en het coördineren van IT-projecten. Daarnaast kan de informatiemanager samenwerken met andere afdelingen binnen de zorginstelling om ervoor te zorgen dat gegevens worden uitgewisseld en geïntegreerd tussen verschillende systemen.

Het verschil in taken zal altijd afhankelijk zijn van de grootte en complexiteit van de organisatie en de specifieke behoeften van patiënten en zorgverleners in die organisatie.