Skip to main content

Wat doet een Functioneel Beheerder in de zorg?

Technisch Applicatie Beheerder, Functioneel Beheerder, Functioneel Applicatie Specialist, noem het maar op. Verschillende functies, met daarin ook nog vele verschillende aftakkingen. Dus even op een rijtje, wat doet een Functioneel Beheerder in de zorg nou eigenlijk?

De Functioneel Beheerder 

Een Functioneel Beheerder beheert kort gezegd het functioneren van de systemen. Binnen de meeste organisaties worden verschillende systemen, programma’s of applicaties gebruikt door de medewerkers van die organisatie. Een Functioneel Beheerder zorgt ervoor dat de systemen naar behoren werken en op de juiste manier gebruikt kunnen worden door de gebruikers (medewerkers van de organisatie, bijvoorbeeld zorgverleners).

De Tussenpersoon

Meestal werk je nauw samen met andere Functioneel Beheerders waarbij eenieder zijn eigen specialisme aanwendt. Als Functioneel Beheerder zorg je ervoor dat mogelijke problemen  met de systemen worden voorkomen en verholpen. Ook probeer je constant up-to-date te blijven en de systemen aan te laten sluiten bij eventuele toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie. Een Functioneel Beheerder kun je zien als de bemiddelaar tussen de medewerkers (organisatie) en de IT afdeling en kan dan ook als go-to person worden beschouwd om systeemvragen van medewerkers te beantwoorden. Deze persoon is dus van groot belang voor het ondersteunen van iedere zorginstelling.

Functioneel Beheerders in de zorg

In de zorg worden veel verschillende systemen en applicaties gebruikt. Om je een idee te geven, kan het bijvoorbeeld gaan over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), Laboratorium Informatie Systeem (LIS), Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) of een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). De zorg is een breed begrip. Laten we het ziekenhuis als voorbeeld nemen. Een systeem dat in een ziekenhuis wordt gebruikt, is het EPD. De meest gebruikte EPD’s zijn ofwel van ChipSoft (Healthcare Information eXchange – HIX) ofwel van Epic. Een Functioneel Beheerder in een ziekenhuis kan dus verantwoordelijk zijn voor het functioneren en gebruik van het EPD. Hierin wordt door de artsen alle medische informatie van de patiënten geplaatst. Het is dan ook van belang dat deze systemen goed en accuraat werken en worden gebruikt. Echter, het kan voorkomen dat er een fout in het systeem zit en een arts niet bij de meest recente gegevens van een patiënt kan. Een Functioneel Beheerder gaat dan op zoek naar deze fout en lost het op voor de arts. Zo weet de arts bijvoorbeeld voordat de operatie begint dat de patiënt allergisch is voor narcose.  


IT binnen de zorg

We leven in een samenleving die niet meer goed kan functioneren zonder IT. Vooral een juiste gegevensuitwisseling over de patiënt valt of staat hierbij. Neem het zojuist beschreven voorbeeld van de arts die gaat opereren en op tijd op de hoogte wordt gesteld van de allergie van de patiënt. Dit kan immers van levensbelang zijn. Een juiste implementatie en gebruik van de systemen speelt een cruciale rol in het leveren van goede zorg. Als Functioneel Beheerder draag je hier direct aan bij als verbinder tussen de medici en de techniek.