Skip to main content

Wat doet een CMIO in de zorg?

CMIO staat voor "Chief Medical Information Officer". Dit is een medische functie in de gezondheidszorg die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening door middel van de juiste inzet van informatietechnologie en het beheer van medische gegevens. De CMIO is verantwoordelijk voor het adviseren van het bestuur en het management over de strategische planning, implementatie en het beheer van informatiesystemen in de gezondheidszorg. Daarnaast werkt de CMIO nauw samen met de CNIO, artsen en verpleegkundigen om ervoor te zorgen dat de informatietechnologie en medische gegevens voldoen aan de behoeften van de zorgverleners en de patiënten.

Hoewel er enige overlap bestaat tussen de verantwoordelijkheden van een CMIO (Chief Medical Information Officer) en een informatiemanager, zijn er ook enkele belangrijke verschillen.

Een CMIO is over het algemeen een medisch professional (bijvoorbeeld een arts) met een achtergrond in de gezondheidszorg die verantwoordelijk is voor het beheer van de medische informatie en informatietechnologie van de organisatie. De CMIO werkt samen met andere clinici om de systemen te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden die nodig zijn om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. De CMIO kan bijvoorbeeld betrokken zijn bij het beheer van klinische informatiesystemen, zoals elektronische medische dossiers en klinische beslissingsondersteuningssystemen.

Een informatiemanager, aan de andere kant, heeft vaak een meer algemene achtergrond in de IT en is verantwoordelijk voor het beheer van alle soorten informatie in een organisatie, inclusief niet-medische informatie. De informatiemanager houdt zich bijvoorbeeld bezig met het beheer van IT-infrastructuur, databasemanagement, datasecurity en business intelligence.

Met andere woorden, de CMIO richt zich voornamelijk op de medische informatie en informatietechnologie van de organisatie, terwijl de informatiemanager zich richt op alle soorten informatie in de organisatie.

Een typische werkweek

Over het algemeen bestaat de werkweek van een CMIO uit een combinatie van strategische, operationele en klinische activiteiten. Hieronder een voorbeeld:
Maandag:
- Bijwonen van een strategische planningssessie met de CIO en andere leidinggevenden om de IT-strategie van de organisatie te bespreken.
- Deelnemen aan een vergadering van het EMR-projectteam om de voortgang van het EMR-implementatieproject te bespreken.
Dinsdag:
- Het opstellen en beoordelen van beleid en procedures voor de informatiesystemen van de organisatie.
- Deelnemen aan een vergadering van de klinische staf om de voortgang van de implementatie van klinische beslissingsondersteuningssystemen te bespreken.
Woensdag:
- Overleggen met de juridische afdeling om te zorgen dat de privacy van patiëntgegevens voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
- Begeleiden van artsen en verpleegkundigen bij het gebruik van nieuwe software en systemen.
Donderdag:
- Het bijwonen van een vergadering van de Raad van Bestuur om de voortgang van de IT-projecten en de impact op de patiëntenzorg te bespreken.
- Werken aan strategische plannen voor toekomstige IT-investeringen.
Vrijdag:
- Bijwonen van een klinische commissie om te bespreken hoe IT de patiëntenzorg kan verbeteren.
- Deelnemen aan een vergadering van het kwaliteitsverbeteringsteam om te bespreken hoe IT kan worden ingezet om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld, de werkweek van een CMIO kan sterk variëren afhankelijk van de organisatie waarin hij of zij werkt en de huidige projecten en prioriteiten. Er kunnen andere activiteiten en verantwoordelijkheden zijn, afhankelijk van de specifieke organisatie en projecten waarbij de CMIO betrokken is.